Základní škola Liberec, Lesní 575/12

Novinky ve škole

Aktuality z dění v naší škole se dozvíte již pouze na aktualizovaných webových stránkách ZŠ Lesní.


Desatero čtenářství ve škole

Uvádíme Deset základních podmínek pro rozvíjení čtenářské gramotnosti, jak je vnímá Kritické myšlení o.s. a s nimiž se naše škola plně ztotožňuje.

  1. Čtenářskou gramotnost nelze rozvíjet u dítěte, které nepoznalo radostný prožitek z četby. Čím dříve si dítě četbu oblíbí, tím snáz bude rozvíjet čtenářské dovednosti.
  2. Čtenářská gramotnost je zásadním předpokladem školního i životního úspěchu každého dítěte v naší škole.
  3. Škola může pomoct každému dítěti, aby se stalo celoživotním nezávislým a přemýšlivým čtenářem - i tehdy, když chybí rodinná podpora.
  4. Každý učitel je dnes současně učitelem jak svého předmětu, tak i čtení.
  5. Pomáhá, když před každé dítě klademe vysoké cíle ve čtenářství a čtenářské gramotnosti s ohledem na jeho momentální možnosti a potřeby.
  6. Pomáhá, když dáváme dítěti najevo neochvějnou důvěru, že s naší pomocí vysokých čtenářských cílů dosáhne.
  7. Rozvoj čtenářské gramotnosti vyžaduje, aby dítě bylo obklopeno texty a snadno přístupnými rozmanitými knihami.
  8. Dokud se dítě nestalo čtenářem, musí mít možnost zcela svobodné volby při výběru toho, co chce číst. Teprve potom je čas na kultivaci čtenářství a cílený rozvoj čtenářských dovedností.
  9. Dítě potřebuje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti vidět, že dospělí čtou. Doma jsou čtenářskými vzory rodiče a ve škole učitelé.
  10. Čtení je třeba věnovat čas: jde jak o dostatek času, tak o pravidelnost a četnost příležitostí ke čtení.

Zdroj: Česká škola
Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Kliknutím na fotografii spustíte virtuální prohlídku naší školy.