Základní škola Liberec, Lesní 575/12

Realizace průřezových témat - Výstupy projektu

Investice do rozvoje vzdělávání

Výstupy projektu

Pracovní listy pro 1. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Indiáni Indiánský týden Lesní království
Léto Moje tělo Nemoci
Pampeliška Pohádky Příloha - Matematická básnička
Příloha - Barevné počítání Příloha - List o hračkách Pravidla pro dobrou čarodějnici
Ufoni

Přílohy ve formátu .zip
Andělská centra Čas Cesta do školy
Domácí práce Dopravní prostředky Hračky
Indiánský týden Jaro Jídlo
Na statku - jarní centra O koťátku, které zapomnělo mňoukat Pejsci
Podzim Podzim s drakem Mrakem Pohádky
Povolání Roční období Sněhuláci
Sněhurka a 7 trpaslíků Tři medvědi Ufoni
Vánoce přicházejí Vařila myšička kašičku Zdravá výživa
Zima Zimní sporty Zvířata v lesePracovní listy pro 2. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Den proti šikaně Hodiny Kalendář
Lidské tělo Pohádky a večerníčky Příloha - Zadání do center
Roční období Rodina Společenství lesa

Přílohy ve formátu .zip
Bezpečná cesta do školy Cestovní kancelář Domácí a hospodářská zvířata
Liberec Lidské tělo Masopust
Moje tělo Ovoce Pranostiky
Přísloví Řemesla a povolání Společenství vody
Vánoce VelikonocePracovní listy pro 3. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Čas letí jako bláznivý Cestování časem Den pro toleranci
Měříme hmotnost Chlouba gotiky Jednodenní jídelníček
Chodec a dopravní značky Simulace dopravní nehody Praha
Pracovní list z matematiky Voda Zvířata v ZOO

Přílohy ve formátu .zip
Betlémy a Ježíšek Člověk Dejme smysl nesmyslu
Dopravní výchova - Chodec Měření objemu Moje tělo
Naše vlast Určování času Ve zdravém těle zdravý duch
Vlastnosti látek Vyjmenovaná slova Vzduch
Ze starých pověstí - po stopách Praotce Čecha Ze starých pověstí - Přemysl a LibušePracovní listy pro 4. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Auta Cestování pravěkem Dopisyáda
Ježek a krtek Králové tří zemí Královská centra
Les Liberec v minulosti a současnosti Moje tělo
Východní Čechy - Putování po ČR Reklama Savci
U koček a u lidí

Přílohy ve formátu .zip
Jehličnaté stromy Počátky české země PravěkPracovní listy pro 5. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Cestovatelé, objevitelé, vynálezci Den barev 2. světová válka
Evropa Hejbejte se kosti moje Letíme do vesmíru
Moje tělo Sametová revoluce Sychravo s knihou

Přílohy ve formátu .zip
Aby vám ve třídě bylo lépe Babí léto Čeští ilustrátoři dětské knihy
Expedice do vesmíru Knihy Nejsem žádný mezek
Romantismus Slohy Vyplázni jazyk českýPracovní listy pro 6. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Den s knihou Jak na školní parlament Pomoc babičce
Poznej zvíře, zachraň život Pravěké muzeum Proč nezačít kouřit
Stavíme město Umění primitivních lidí Velikonoce ve škole
Znám dobře své město ZOO ŽitavaPracovní listy pro 7. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Den s Mr. Beanem Dovolená Drogy
Globální problémy lidstva Kdo zabil Alexandra Lyžařský kurz
My a ti odnaproti Vaše domácnost Prostřeno
Průvodce Kutnou Horou Štěstí přeje připraveným VýzvaPracovní listy pro 8. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Ceremoniál Člověk jako článek životního systému Docela obyčejná voda
Jezera Jizerských hor Mechanika kolem nás Naše město - úřady
Nové bydlení Outdoor Praha
Vybrané státy světa a Evropy 1850 - 1900Pracovní listy pro 9. ročník
Přílohy ve formátu .pdf
Barvy chemie Barvy rostlin a živočichů Den barev
Dnes učíme jinak Energie - žrouti v domácnosti Jak psát ročníkovou práci
Je mi 15! Jedeme do Evropy Když naši rodiče byli ještě děti
Orientační běh Praha - formy kultury Průvodce Euroregionem Nisa
Sportovní den Vodácký průvodce Zdravotní tělesná výchova

CD s výstupy projektu

V rámci projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů jsme vytvořili několik výstupů, které bezplatně šíříme mezi školy. Zájemcům o výstupy z našeho projektu chceme nabídnout i v podobě elektronického souboru. Kompletní sadu pro první a druhý ročník můžete stáhnout po kliknutí na níže uvedené odkazy.

Pokud máte nějaké další informace neváhejte se obrátit na metodičku projektu Mgr. Michaelu Ulvrovou na emailu michaela.ulvrova@zslesni.cz.

CD pro 1. stupeň
CD pro 2. stupeň


Závěrečná konference

Hlavním červnovým tématem byla konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. června 2012 v Hotelu Petra v Liberci, Hanychově. Zúčastnili se jí učitelé a vedení ze všech zapojených škol – ZŠ Liberec, ul. Lesní, ZŠ Liberec, ul. 5. května, ZŠ Liberec, Křižanská, ZŠ Liberec, Sokolovská, ZŠ Liberec, Husova. Na programu bylo objasnění, popsání a představení projektů a práce formou center aktivit, následně také zhodnocení projektu. Vybraní učitelé z jednotlivých škol představili své nejzdařilejší projekty a centra aktivit. Paní ředitelky a zástupkyně zapojených škol vyzdvihly přínosy tohoto projektu. Dále byl projekt zhodnocen manažerem celého projektu Tomášem Řebíčkem. Všemi řečníky byl tento projekt hodnocen kladně, byl pro všechny školy přínosem.


Poslední úpravy sborníků

Měsíc květen byl ve znamení posledních úprav obou sborníků – Sborníku námětů pro 1. stupeň ZŠ a Sborníku námětů pro 2. stupeň ZŠ. Dále byl věnován dokončení Sborníku pracovních listů. Byly učiněny poslední úpravy materiálů – především po grafické stránce. Proběhlo několik schůzek grafika s manažerem projektu a metodičkami. Dohodla se poslední verze grafické stránky sborníků, opravily se drobné nedostatky. Dále byl tento měsíc věnován přípravě na konferenci – organizační záležitosti, příprava jednotlivých výstupů řečníků, sestavení programu konference.


Pozvánka na konferenci

Klikni pro zvětšení

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na konferenci konanou v rámci projektu "Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů". Budeme velmi rádi, pokud se konference zúčastníte a projdete s námi ještě jednou všemi aktivitami, kterých se projekt dotknul.
Vaši účast na konferenci je nutné nám nahlásit, více viz pozvánka…


Projektová výuka a průřezová témata – jak spolu souvisejí?

Klikni pro zvětšení

„Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“ Tolik citace z dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Otázka, kterou jsme si společně s našimi učiteli položili, zněla: „Jakou cestou se k takovému cíli, pokud možno efektivně, dát?“

Jednou z cest, kterou jsme zvolili, je snaha o začlenění projektového vyučování do vzdělávacího programu školy. K tomuto rozhodnutí nás vedla skutečnost, že tak lze umožnit žákům osvojit si strategie učení, podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Při skupinové práci pak rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, všestrannou a otevřenou komunikaci. V neposlední řadě jsme nalezli způsob, jak si přitažlivou formou osvojit i průřezová témata RVP ZV.

Projektová výuka a průřezová témata - spatřujeme v nich mnoho vzájemných vazeb. Snažíme se, aby zvolená témata pomohla dětem v rozvoji praktických dovedností a připravenosti pro reálné životní situace. V současné době již druhým rokem realizujeme na Základní škole v Liberci, Lesní ulici a na dalších čtyřech partnerských školách v Liberci (konkrétně ZŠ s RVJ Husova, ZŠ 5. května, ZŠ Sokolovská a ZŠ Křížanská) projekt s názvem „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“. Projekt „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“ je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Učitelé zapojených škol zařazují do výuky netradiční aktivity, v nichž žáci v malých skupinách řeší určité praktické úkoly. Využívají přitom dovedností, které si žáci osvojili ve vyučovacích předmětech, mají k dispozici pomůcky a techniku, které jim umožňují přiblížit se situacím z reálného života. Tematicky jsou projekty zaměřeny například na oblasti ochrany zdraví, poznávání regionu, na oblast mezilidských vztahů a podobně. Úkoly odpovídají věku a vyspělosti dětí, podporují je v přemýšlení o daném problému, ve spolupráci a v komunikaci, ve schopnosti představit a obhájit určité stanovisko a názor. Děti se při těchto úkolech ocitají v modelových situacích reálného života, mohou si vyzkoušet různé role, ve kterých se člověk v životě mnohdy ocitá. Učí se například poskytnout účinnou první pomoc, řešit dopravní situace, orientovat se v terénu pomocí GPS, připravovat aktivity pro mladší spolužáky nebo vytvářet interaktivní výukové pomůcky.

Projekt samozřejmě pamatuje na odbornou a metodickou přípravu vyučujících. Pedagogové zapojených škol absolvovali postupně podpůrné semináře, šité na míru jejich potřebám. Své zkušenosti a nápady zpracovali do metodických šablon, z nichž vzniká sborník příkladů dobré praxe pro ostatní školy v našem regionu. Významnou součástí projektu je i osvěta mezi rodiči, aby vnímali přínos výuky v projektových dnech a projektových blocích jako smysluplný a důležitý pro jejich děti. Nezapomínáme ani na zpětnou vazbu. Z hodnocení žáků i pedagogů vyplývá, že cesta, kterou jsme zvolili, je nejen správná, ale i přitažlivá.

Za projektový tým
Mgr. Michaela Paseková


Velikonoční dílny

4. dubna se na druhém stupni opět realizoval projektový den. Osmé třídy připravovaly pro druháčky velikonoční dílny, v nichž jim nabídly mnoho různých činností souvisejících s nadcházejícími Velikonocemi. Osmáci promýšleli koncept dílny, potřebné pomůcky, sami si vyzkoušeli činnosti, které pak učili své malé svěřence. Tento projektový den osmáci prožili v roli učitele a zjistili, jak je tato role náročná a přesto zábavná.


Evaluační dotazníky pro žáky a učitele

Projektový tým ve spolupráci s jednotlivými metodiky vytvořil a vyhodnotil evaluační dotazníky pro žáky a pro učitele, z nichž vyplynuly zajímavé poznatky o jejich vnímání projektové výuky či výuky v centrech aktivit. Nejčastěji byly žáky i učiteli vyzdvihovány možnosti prakticky si něco vyzkoušet, spolupracovat s ostatními nebo poznat zajímavá místa.


Výuka formou center aktivit

V rámci projektu probíhá na 1. stupni výuka formou center aktivit. Začátkem února v centrech aktivit putovali všichni prvňáčci napříč pohádkami. V každém centrum žáčci plnili úkoly vztahující se k pohádkám: Přiřazovali k obrázkům z pohádek správné názvy, hledali rozdíly u neposlušných kůzlátek, podle geometrických tvarů vybarvovali ježibabu z perníkové chaloupky, vypočítáním úloh osvobodili zakletou Zlatovlásku, pátrali po zatoulaném kuřátku jménem Pipka, zahráli divadlo o šípkové Růžence, a dokonce si zkusili nakreslit ilustrace k některým pohádkám… Děti byly z tohoto tématu nadšené, o centrech vyprávěly také doma. Důkazem je i fakt, že se v rámci dotazníkového šetření umístila tato centra z hlediska oblíbenosti na pátém místě.

Centra aktivit byla realizována v našich 1. třídách. Kliknutím na název třídy si můžete prohlédnout fotografie I. A nebo I. B.


Závěrečné úpravy

Vytvořené metodické náměty prošly závěrečnými úpravami a byly postupně odesílány ke grafickému zpracování pro tisk. Projektový tým projednal s grafikem podobu tištěného zpracování tak, že budou vytištěny zvlášť materiály pro učitele prvního stupně a zvlášť pro učitele druhého stupně. Materiály budou obsahovat popis učebních lekcí a ve většině případů i další podpůrný materiál v podobě pracovních listů, výukových prezentací, hodnotících archů apod. vytvořených a vyzkoušených samotnými učiteli.


Dokončení metodických námětů

Do 21.12.2011 očekáváme zaslání zbylých metodických námětů, které budou opět připomínkovány a konzultovány se školními metodiky. Autoři mají k dispozici souhrn základních bodů, které je třeba při zpracování dodržet, aby finální podoba byla u všech námětů jednotná. Dokument ke stažení zde...


První pomoc - projektový den 8. ročníku

11. listopadu se všichni žáci osmých tříd účastnili projektového dne První pomoc. Po úvodní části, ve které pracovali ve skupinách ve svých třídách a studovali první pomoc teoreticky, přešli do tělocvičny, kde opět ve skupinách procvičovali a upevňovali své znalosti a dovednosti prakticky. Velkou zásluhu na hladkém průběhu praktické části mají studenti a studentky střední zdravotní školy v Liberci a zaslouží velké poděkování.


Finální verze projektových dnů

Koncem září dodali učitelé ze ZŠ Lesní finální verze svých zpracovaných projektových dnů a center aktivit za jednotlivé ročníky metodičkám projektu ke kontrole. Během října metodičky projektu vše pročtou a okomentují. Do konce října pak přípravy vrátí jejich autorům a domluví se na zapracování připomínek.


Schůze metodiků

V úterý 13. září proběhla schůze metodiků, kde se sešla hlavní metodička projektu s řediteli a metodickými zástupci ze zapojených škol. Dořešily se podrobnosti ohledně zpracovávání příprav. Byly společně probrány připomínky k odevzdaným přípravám a návrhy na úpravy těchto příprav. Dohodnul se termín dodání dalších příprav – do 19. prosince 2011 dodat opět jednu přípravu za každý ročník z každé zapojené školy. Průřezová témata pro jednotlivé projekty či centra aktivit jsou tentokrát libovolná.


Sjednocení výuky na 1. stupni

V rámci sjednocení výuky na naší škole došlo k vytvoření určitých kriterií pro jednotlivé oblasti vzdělávání. Na těchto kriteriích se shodli všichni učitelé prvního stupně a budou se jimi řídit. Můžete se sami podívat, co první stupeň nabízí, jakým způsobem a především proč. Dokument je ke stažení zde.


Centra aktivit v 5. ročníku

Práci v centrech aktivit názorně ukazuje video z 5. třídy, kdy se žáci zabývají tématem druhé světové války. Žáci nahlížejí na tuto problematiku z více úhlů pohledu a plněním různorodých úkolů v jednotlivých centrech aktivit sami získávají další nové informace. Kromě zpracování nabytých poznatků je dětem poskytnut také prostor na utvoření si svého vlastního názoru na věc. V hodnotícím kruhu pak s novými poznatky i se svými postřehy seznámí ostatní spolužáky.


Hotové přípravy ze zapojených škol

Do letních prázdnin došlo k shromáždění hotových příprav ze zapojených škol. Každá škola zpracovala jeden projektový den či centrum aktivit za každý ročník. Tedy 9 příprav za každou školu. Projektový den se vždy týkal konkrétního průřezového tématu, který byl pro jendotlivý ročník v každé škole již předem určen. Během léta pak metodičky projektu vše pročetly a doplnily o své připomínky. Na další schůzce metodiků budou zástupci z jednotlivých škol s připomínkami seznámeni a společně se domluví na dalším postupu.


Videosekvence z uklázky projektů na naší škole

Pro přiblížení práce dětí během projektových dnů a v centrech aktivit vznikly krátké filmy. Uveřejněním těchto filmů na stránkách školy i projektu bylo umožněno rodičům i další veřejnosti nahlédnout do naší výuky. Práci v centrech aktivit představuje ukázka z 5. ročníku z výuky o druhé světové válce. V další videosekvenci lze shlédnout ukázky z jednotlivých projektových dnů.


Didaktické pomůcky do škol

Tento projekt umožnil vybavit zapojené školy didaktickými pomůckami, které budou využívané v rámci práce při projektových dnech a centrech aktivit. Všechny zapojené školy si vybraly pomůcky dle svých vlastních potřeb. Byly rozeslány poptávky různým dodavatelům a následně došlo k objednání zboží dle nejlepších nabídek. Během měsíce června byly pomůcky distribuovány do jednotlivých škol. Díky těmto pomůckám se výuka stane pestřejší, praktičtější a reálnější. Děti si vše samy vyzkouší, zapojí více smyslů a snadněji pochopí probíranou látku. Největší položku z objednávek tvořily pomůcky na trénink první pomoci – figuríny na resuscitaci a tonometry. Z elektroniky pak navigace, diktafony a vysílačky. Mezi dalšími pak můžeme jmenovat sady pro fyzikální a chemické pokusy, výukové karty a učební systém Logicco piccolo.


Druhá schůze metodiků

Dne 3. 5. 2011 se na naší škole uskutečnilo další setkání metodiků partnerských škol. Na začátku setkání jsme opět představili aktuální stav při realizaci projektu a následně jsme se začali věnovat zpracování anotací projektů na jednotlivých školách. Představování jednotlivých anotací jsme využili pro názornost potřeby ujednocení jednotlivých námětů. Seznámili jsme metodiky s postupy při plánování projektových dnů a center aktivit a opět jsme pracovali s kritérii, která jsou důležitým nástrojem pro ujednocení výstupu. V rámci našeho setkání jsme se dále zabývali problematikou autorských práv a seznámili jsme metodiky s výkladem KÚ v této oblasti. Na závěr naší schůze jsme dále informovali o způsobu vykazování žáků a zároveň jsme si stanovili úkoly do další schůzky.


Počátek školních knihovniček na školách

V rámci našeho projektu připravujeme zavedení tzv. školních knihovniček do každé třídy. Podaří se nám tak zpřístupnit knihy žákům v běžných hodinách a nemusí tak přecházet do hlavní školní knihovny. Knihy tak budou k okamžitému využití žáky nejen při výuce v centrech či při realizaci projektového dne. Knihy si školy volí dle svého zaměření a svých projektových námětů. Následně ve spolupráci s knihkupectvím Jaroslava Fryče zrealizujeme dodávku knih na jednotlivé školy. Knihy budou dodány na přelomu měsíce dubna a května 2011. Věříme, že i tato aktivita v rámci projektu bude přínosná všem zapojeným školám v projektu a potažmo našim žákům.


První schůze metodiků

Dne 8. 3. 2011 se na naší škole uskutečnilo první setkání metodiků z jednotlivých partnerských škol konané v rámci našeho nového projektu. Základním cílem setkání bylo informovat učitele o projektu, o cílech projektu a o jeho přínosu pro učitele, školu a její žáky. Na setkání jsme metodikům vysvětlili, co bude obsahem jejich práce a jakým způsobem bude fungovat vzájemná spolupráce. Dále jsme analyzovali jednotlivé „Projektové dny a školní akce“ na školách a vzájemně se seznámili se systémem projektové výuky na škole. V další části schůze jsme seznámili metodiky s připravenou šablonou pro záznam projektových dnů, do kterých se budou jednotlivé náměty zpracovávat a zároveň jsme školám přiřadili jednotlivá průřezová témata, na které se projektové dny zpracované školou musí zaměřit. Projektový tým dále zadal metodikům za úkol vytvořit antoce na 9 projektových námětů dle rozpisu do dalšího metodického setkání.


Konference - průřezová témata

Ve dnech 3. 1. a 4. 1. 2011 se na ZŠ Lesní uskuteční velká vzdělávací akce s pracovním názvem Konference na průřezová témata. Jedná se o velkou vzdělávací akci, kdy v 6 dílnách vedených zkušenými lektory z praxe budou proškoleni učitelé partnerských škol. Celkově předpokládáme účast cca 150 učitelů. Průběh semináře bude formou obrácenou, než jsou učitelé běžně zvyklí. Učitelé si v roli žáka projdou projektovým dnem zaměřeným na dané průřezové téma. V průběhu dne dojde k vystřídání skupin učitelů u jednotlivých lektorů. Tato akce je úvodní vzdělávací seminář v rámci našeho nového projektu. Navazujícími akcemi budou další vzdělávací semináře dle voleb vedení daných škol.


Přínos pro naši školu

V rámci našeho projektu se nám podařilo získat další technické vybavení do škol. Na partnerských školách i naší ZŠ Lesní vznikla multimediální učebna vybavená interaktivní tabulí a dalším technickým vybavením jako vizualizér apod. Každá škola zároveň dostala několik notebooků, fotoaparátů a videokameru. Získané vybavení bude sloužit jako podpora projektové výuce a výuce formou center aktivit.

Mezi dalšími přínosy projektu pro školy bude vybavení škol encyklopediemi a dalšími knihami pro projektovou výuku, jakožto i vybavení dalšími didaktickými pomůckami. Realizaci této aktivity předpokládáme v měsíci lednu či únoru. Už se těšíme na další vybavení.


Zahájení projektu

Dne 1. 9. 2010 byl zahájen náš nový projekt s názvem „Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů“. Od projektu, který jsme si sami napsali, si slibujeme zkvalitnění projektové výuky a podporu výuky formou center aktivit. To vše nejen na naší škole. Klademe si za cíl podpořit tento druh výuky na naší škole, partnerských školách, ale i dalších v rámci Libereckého kraje. Jedním z výstupů projektu budou tzv. „Příklady dobré praxe“, kde učitelé ze zapojených škol vytvoří podrobný metodický materiál, jak výuku touto formou realizovat.

Virtuální prohlídka školy

Virtuální prohlídka školy

Kliknutím na fotografii spustíte virtuální prohlídku naší školy.